pondělí 12. září 2016

údržba kontejnerů

Plán údržby kontejnerů:
- mazání pantů vrat tlakovými maznicemi - 1x za měsíc
- mazání pojezdových rolen tlakovými maznicemi - 1x za měsíc
- mazání třecích ploch mechanismů zavírání a aretačních kolíků bočních vrat - 1x za 14 dní
- oprava odřenin laku - dle potřeby
- kontrola těsnosti hydraulických spojů - 1x za 14 dní
- kontrola opotřebení natahovacího ucha (průřez natahovacího ucha v místě jeho styku s natahovacím mechanismem nesmí být zmenšen o více jak 10 %)   - 1x za měsíc

  Uvedená četnost jednotlivých úkonů je uvedena jako standardní. V praxi je závislá na frekvenci provozu zařízení a účelu používání. V případě potřeby se doporučuje úkony údržby a mazání provádět častěji s ohledem na reálný stav a stáří kontejneru a též s přihlédnutím k zájmu uživatele zajistit maximální životnost zařízení. Při běžném užívání v souladu s pravidly dobrého hospodáře nevyžadují kontejnery zvláštní údržbu.