technické informace

Plán údržby kontejnerů:
- mazání pantů vrat tlakovými maznicemi - 1x za měsíc
- mazání pojezdových rolen tlakovými maznicemi - 1x za měsíc
- mazání třecích ploch mechanismů zavírání a aretačních kolíků bočních vrat - 1x za 14 dní
- oprava odřenin laku - dle potřeby
- kontrola těsnosti hydraulických spojů - 1x za 14 dní
- kontrola opotřebení natahovacího ucha (průřez natahovacího ucha v místě jeho styku s natahovacím mechanismem nesmí být zmenšen o více jak 10 %)   - 1x za měsíc

  Uvedená četnost jednotlivých úkonů je uvedena jako standardní. V praxi je závislá na frekvenci provozu zařízení a účelu používání. V případě potřeby se doporučuje úkony údržby a mazání provádět častěji s ohledem na reálný stav a stáří kontejneru a též s přihlédnutím k zájmu uživatele zajistit maximální životnost zařízení. Při běžném užívání v souladu s pravidly dobrého hospodáře nevyžadují kontejnery zvláštní údržbu.


Návod k obsluze kontejnerů:


- Kontejnery lze manipulovat automobilovými nosiči kontejnerů, které mají namontovaný schválený typ hydraulického kontejnerového natahovacího mechanismu. Každý kontejner podle typu a provedení je s daným kontejnerovým systémem kompatibilní.
- Kontejnery lze manipulovat též zdvihacím zařízením, že je i pro tento typ manipulace technicky vybaven.
- Při otevírání vrat, čela, bočnic, dveří kontejneru musí být kontejner umístěn na rovné ploše pro správné fungování zavírání a zámků, pokud je jimi vybaven.
Při otevírání sklopných bočnic kontejnerů je nutná zvýšená opatrnost s ohledem na hmotnost bočnic.
- Při práci s kontejnerem vybaveným hydraulickými prvky je nutné dbát na dodržování pravidel práce s hydraulikou.
- Kontejner se nesmí provozovat, pokud se v jeho nosné konstrukci objeví trhliny.
- Kontejner se nesmí provozovat, pokud průřez natahovacího ucha je vlivem opotřebení, poškození nebo z jiných důvodů zmenšen o více jak 10 %.
- Při manipulaci s kontejnerem a při jeho plnění a vyprazdňování se nesmí v blízkosti zařízení kromě obsluhy nikdo zdržovat.

Cokoli Vás napadne, klidně napište, doplníme do návodu. (Jen větu: nešikovné maso se logicky otluče, nám auditor zakázal).